Motywowanie pracowników – jakich błędów unikać?

Motywacja to bardzo potężna siła napędzająca nas do podejmowania różnych aktywności. Odnosi się do każdej dziedziny życia i bez niej nie osiągnęlibyśmy wiele. Motywują nas różne czynniki, w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Czasami są to typowe potrzeby fizjologiczne takie jak głód, pragnienie czy potrzeba poczucia bezpieczeństwa. Czasem są to czynniki psychologiczne, odnoszące się do ludzkiego pragnienia przynależności do grupy, potrzeby uznania czy potrzeby osiągnięć. Motywacja nie jest czymś stałym, danym nam raz na całe życie. Wręcz przeciwnie, jej wysokość uwarunkowana jest wieloma czynnikami i niekiedy trzeba jej pomóc, by czegoś dokonać. Również w życiu zawodowym człowiek nie osiągnie wiele, jeżeli nie będzie odpowiednio zmotywowany i zorientowany na cel. Bodźce popychające pracowników do działania wynikają zarówno z ich wnętrza i są związane z ich osobowością, ale też niezwykle ważnym elementem procesu motywacyjnego będą czynniki zewnętrzne, czyli osoby zarządzające w firmie. Motywowanie pracowników do coraz lepszego wykonywania swoich obowiązków nie jest łatwe i liderzy często popełniają błędy w tym zakresie.

Zespół pracowników świętuje sukces
Motywowanie pracowników to równie wspólne świętowanie sukcesów.

Błędna ocena potrzeb a motywowanie pracowników

Niektórzy liderzy błędnie zakładają, że tym, co najbardziej motywuje pracownika jest wynagrodzenie w formie pieniężnej. Oczywiście, ludzie podejmują pracę w głównej mierze dlatego, aby pozyskać środki niezbędne do życia, jednak u podstaw ich motywacji leży o wiele więcej pobudek. Uznanie, że wynagrodzenie jest jedyną formą nagrody dla osoby pracującej, przy jednoczesnym unikaniu jakichkolwiek innych form motywacji, szybko doprowadzi do wypalenia zawodowego pracownika. Czasami oprócz premii kwartalnej można zmotywować pracownika za pomocą odpowiednich gadżetów, które usprawnią pracę. Dużą zaletą takiego rozwiązania jest możliwość znakowania gadżetów za pomocą logo firmy. Pogłębia to lojalność użytkownika i jest reklamą niesioną wszędzie tam, gdzie bywa pracownik.

Brak uznania dla osiągnięć

Zdarza się, że szefostwo czy kierownik działu uznają, że obowiązkiem pracownika jest wypełnianie powierzonych mu zadań najlepiej jak potrafi i im lepsze osiąga wyniki, tym lepiej dla firmy. I na tym kończy się kontakt z zatrudnioną osobą. W takiej sytuacji, nawet mimo dobrych chęci, osoba, której starań nie dostrzegamy, przestaje się po prostu starać. Być może rzeczywiście lider widzi zaangażowanie pracownika, ale nie mówi o tym, bo wydaje mu się to zbędne. To bardzo duży błąd! Wiele badań nad motywacją potwierdziło, że jednym z ważniejszych bodźców do aktywności w życiu zawodowym jest dostrzeganie osiągnięć i starań przez osobę wyższą rangą. Już sama słowna pochwała jest budująca i wpływa na lepsze nastawienie pracownika do swoich pracodawców. Publiczne okazanie uznania lub list gratulacyjny to kolejne przykłady świetnych motywatorów. Pracownik, którego ciężka praca zostaje zauważana, czuje, że jego działanie ma sens i zazwyczaj stara się jeszcze bardziej.

Brak określenia obowiązków

Zdarza się, że liderzy nie potrafią jasno i wyraźnie ustalić zakresu obowiązków pracownika. Skutkiem tego dana osoba nie zawsze jest pewna tego, jakie zadania przyjdzie jej wykonywać w danym dniu. Być może będzie pisać raport lub tworzyć bazę danych, a może zostanie oddelegowana na magazyn, by pomóc innym pracownikom. Takie rzucanie pracownika do różnych obowiązków dezorientuje go i wprowadza chaos w wykonywane działania, a ostatecznie zniechęca do przychodzenia do pracy. Kierownictwo powinno od początku nakreślić pracownikowi zakres obowiązków, które należą do niego i nie powinno się dokonywać zmian, bez wcześniejszych konsultacji z osobą zainteresowaną. Chyba, że właściciel firmy zdaje sobie sprawę z tego, że w małej firmie pracownik będzie musiał wykonywać różne prace, wtedy bezwzględnie należy powiadomić go o tym już na etapie rekrutacji.

Zbyt duża kontrola

Bywa, że liderzy chcą monitorować pracę swoich podwładnych do tego stopnia, że ci z kolei czują się przez nich nadmiernie kontrolowani. Kierownik błędnie zakłada, że intensywne przyglądanie się pracy zatrudnionych w firmie osób pozwoli wyeliminować ich błędy i ograniczyć straty. Natomiast kontrolowana osoba czuje, że nie zasłużyła na odrobinę swobody, a więc być może oceniana jest jako niewiarygodna? To obniża samopoczucie i chęć do pracy. Pozostawienie ludziom pewnej swobody i możliwości samodzielnego podejmowania niektórych decyzji pozwoli im na swobodniejszą pracę, kreatywność i rozwinięcie skrzydeł. Kredyt zaufania dobrze wpływa na motywowanie pracowników.

Nie przegap kolejnego artykułu

Zostaw swój e-mail, a poinformujemy Cię o zbliżających się artykułach, nowościach i promocjach.

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Lubisz super okazje? Wpisz adres e-mail, powiadomimy Cię o promocjach.